دریافت مجوز ساخت دومین استخر شنای رودسر

دریافت مجوز ساخت دومین استخر شنای رودسر

شهردار رودسر با اشاره به پیشرفت ۵۵ درصدی ساخت استخر جنب پارک ملت گفت:با پیگیری های صورت گرفته مدیریت شهری رودسر برای توسعه سرانه ورزشی این شهر مجوز ساخت دومین استخر شنای رودسر نیز از کمیسیون های تخصصی استان دریافت شد.