نقش محوری ثبت احوال در برگزاری انتخابات باشکوهتر

نقش محوری ثبت احوال در برگزاری انتخابات باشکوهتر

سرپرست فرمانداری رودسر با اشاره به حفظ اسناد هویتی افراد توسط سازمان ثبت احوال گفت:ثبت احوال نقش با ارائه آمار و اطلاعات دقیق افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات نقش محوری و کلیدی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در اسفندماه دارد.