ضرورت تقویت تعاونی های مصرف فرهنگیان

ضرورت تقویت تعاونی های مصرف فرهنگیان

مدیر عامل تعاونی مصرف فرهنگیان کومله با اشاره به اینکه تعاونی ها بازوان دولت هستند،گفت: فعالیت تعاونی های مصرف نقش موثری درتامین نیازهای مردم دارد بنابراین نیازمند حمایت بیشتری است.

آعاز عملیات اجرایی احداث پارک کودک در رانکوه

آعاز عملیات اجرایی احداث پارک کودک در رانکوه

شهردار رانکوه از آغاز عملیات اجرایی احداث پارک کودک در این شهر خبر داد و گفت:این پارک در فضایی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع برای فراهم کردن فضای ایمن بازی و سرگرمی متناسب با روحیه کودکان ایجاد می شود.