اجرای پروژه آبرسانی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان در ۲۱ روستای املش

اجرای پروژه آبرسانی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان در ۲۱ روستای املش

فرمانده سپاه ناحیه املش با اشاره به اینکه محرومیت زدایی از اهداف اساسی قرارگاه پیشرفت و آبادانی است،گفت: قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان با اجرای پروژه سمام در ۲۱ روستای کوهستانی املش آبرسانی می کند.