پرداخت ۱۶۱ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران رودسری

پرداخت ۱۶۱ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران رودسری

سرپرست فرمانداری رودسر با اشاره به اینکه تاکنون ۲۴ هزار و ۲۵۰ تن برگ سبز چای به ارزش ۳۰۷ میلیارد تومان توسط چایکاران این شهرستان برداشت شده است، گفت: تاکنون ۱۶۱ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران این شهرستان به حساب کشاورزان واریز شده است.