تقویت زیرساخت‌های ساحل رودسر زمینه‌ساز تحول اقتصادی است

تقویت زیرساخت‌های ساحل رودسر زمینه‌ساز تحول اقتصادی است

سرپرست فرمانداری رودسر با اشاره به اینکه سواحل شهرستان دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است، گفت: برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری سواحل رودسر و کمک به اقتصاد منطقه از سرمایه‌گذار استقبال می‌کنیم.