۱۰۰۰ کیلومتر از راه های رودسر نیازمند ترمیم و اصلاح آسفالت است

۱۰۰۰ کیلومتر از راه های رودسر نیازمند ترمیم و اصلاح آسفالت است

نماینده مردم رودسر و املش با اشاره به اینکه در حوزه راه بیش از یک هزار کیلومتر در شهرستان رودسر وجود دارد که بخش عمده این راه ها آسفالت شان مربوط به ۲۵ تا ۳۰ سال پیش است،گفت:این راه ها نیازمند ترمیم و اصلاح است که بایستی با همدلی و همکاری مدیران کارها انجام گیرد.