تمام گیاه سنبل آبی از رودخانه چمخاله جمع‌آوری می‌شود

 تمام گیاه سنبل آبی از رودخانه چمخاله جمع‌آوری می‌شود

شهردار چاف و چمخاله با بیان اینکه حفاظت از رودخانه چمخاله بر عهده ادارات دیگر است، گفت: شهرداری چاف و چمخاله براساس مصوبه پدافندغیرعامل شهرستان لنگرود اقدام به جمع آوری سنبل آبی کرده که به زودی تمام گیاه مهاجم سنبل آبی از رودخانه چمخاله جمع‌آوری می‌شود.