۲۰ میلیارد ریال برای نوسازی تجهیزات پاکبانان شهرداری املش هزینه شده است

۲۰ میلیارد ریال برای نوسازی تجهیزات پاکبانان شهرداری املش هزینه شده است

شهردار املش با اشاره به اینکه روزانه تا ۱۵ تن زباله توسط ۱۴ نفر از نیروهای خدمات شهری املش جمع‌آوری می‌شوند، گفت: بیش از ۷۰ درصد معابر شهری و کوچه‌های املش، خاکی و نیازمند آسفالت بوده و چرخ‌های جدید نیز دارای کیفیت بسیار پایینی است که شهرداری املش ۲۰ میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی چرخ‌های پاکبانان طی ۸ ماه گذشته هزینه کرده است.