جداسازی مردم از عالمان نقشه شوم دشمن است

جداسازی مردم از عالمان نقشه شوم دشمن است

نماینده استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری به نقش علما برای احیای نام خدا در قلوب بشر اشاره کرد و گفت : امروز دشمن تلاش می کند تا مردم را از روحانیت جدا کند و با ایجاد شبه در مسایل مختلف برای ضعیف کردن اعتقادات مردم تلاش می کند.