دهه هفتادی‌ها و هشتادی‌ها جامعه را به اوج خود می‌رسانند

دهه هفتادی‌ها و هشتادی‌ها جامعه را به اوج خود می‌رسانند

رئیس هیأت مدیره جمعیت امام رضایی‌ها با بیان اینکه رهبری فرمودند که دهه هفتادی‌ها و هشتادی‌ها افرادی هستند که جامعه را به اوج خود می‌رسانند، گفت: امروز در زمینه‌های بسیاری شاهد نبوغ زیاد این نسل در عرصه‌های علمی و پزشکی و غیره هستیم که نام ایران را سربلند کرده‌اند.