رتبه نخست ایران در خاورمیانه از نظر تعداد کتابخانه

رتبه نخست ایران در خاورمیانه از نظر تعداد کتابخانه

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه کتابخانه مرکز نشر و گسترش دانش عمومی و اطلاعات در هر منطقه است، گفت: در منطقه از نظر تعداد کتابخانه‌ها اولین هستیم و در رتبه بعدی کشور ترکیه با یک‌هزار و ۸۰۰ کتابخانه قرار دارد و همچنین بزرگترین کتابخانه‌های عمومی اسلام متعلق به ایران است.