هلال احمر رودسر نیازمند تقویت تجهیزات امداد و نجات است

هلال احمر رودسر نیازمند تقویت تجهیزات امداد و نجات است

سرپرست فرمانداری رودسر با اشاره به گستردگی جغرافیایی ، سرانه جمعیت و ۴۷ کیلومتر نوار ساحلی شهرستان گفت: شهرستان به لحاظ ساحلی بودن و دارا بودن کوهستان پذیرایی مسافران و گردشگرانی است که نا آشنا به محیط جغرافیایی منطقه هستند در صورت بروز حوادث داشتن تجهیزات کامل امداد و نجات هلال احمر ضروری است.