مراکز درمانی شهرستان رودسر نیازمند تامین و تقویت لوازم و تجهیزات پزشکی است

مراکز درمانی شهرستان رودسر نیازمند تامین و تقویت لوازم و تجهیزات پزشکی است

سرپرست فرمانداری رودسر با اشاره به اینکه سلامت جامعه را مدیون تلاش های بی دریغ پزشکان هستیم،گفت:لوازم و تجهیزات پزشکی مراکز درمانی شهرستان رودسر نیازمند تامین و تقویت است تا پزشکان که پیشتازان جبهه سلامت هستند بتوانند خدمات ارزنده تری برای مردم ارائه دهند.