فعالیت  ۲۷ طرح سالم‌سازی  درسطح  نوار ساحلی  گیلان

فعالیت  ۲۷ طرح سالم‌سازی  درسطح  نوار ساحلی  گیلان

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با اشاره به وجود ۳۰۲ نقطه خطرآفرین در سواحل استان گفت:برای فراهم کردن شرایط ایمن شنای مسافران و گردشگران ۲۷ طرح سالم‌سازی در سطح نوار ساحلی در ۸ شهرستان گیلان فعالیت می کند.