محرومیت زدایی رویکرد دولت سیزدهم است

محرومیت زدایی رویکرد دولت سیزدهم است

سرپرست فرمانداری رودسر شناسایی نیازهای اولویت دار روستاها را مورد تاکید قرار داد و گفت:محرومیت زدایی و رفع مشکلات یکی از رویکردهای دولت سیزدهم بوده که نیازمند تلاش همگانی است.