شیلان، آئینی با ۳۰۰ سال قدمت تاریخی در چایجان چابکسر

شیلان، آئینی با ۳۰۰ سال قدمت تاریخی در چایجان چابکسر

یکی از ریش سفیدان چایجان که از اعضای هیات امنای امامزاده سید حسن (ع) بود شنیدم که می‌گفت طبق مستندات گذشته ، آئین معنوی شیلان بیش از ۲۵۰ سال است که در چایجان برگزار می‌شود، در گذشته‌های دور به دلیل کاه گلی بودن بنای بقعه، زنان روستا پس از پایان کار نشاء و وجین شالیزار یک روز را جهت گلکار یا تمیز و رنگ‌آمیزی کردن بقعه اختصاص می‌دادند.