پوشش ها مطابق قانون جامعه رعایت شود

پوشش ها مطابق قانون جامعه رعایت شود

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت با اشاره به اینکه پوشش و منش گیلانیان در طول تاریخ نشان از فهیـم و فرهیخته بودن آنان داشته است ،گفت:در پوشش ها باید قانون و عرف جاری جامعه را رعایت کنیـم.