شهرداران و شوراها پاسخگوی مطالبات مردمی باشند

شهرداران و شوراها پاسخگوی مطالبات مردمی باشند

سرپرست فرمانداری رودسر همدلی ،همکاری و همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر را در پیگیری موضوعات و حل مشکلات شهری را مهم خواند و گفت:جایگاهی که شما در برابر مردم دارید بار مسؤولیت تان را در مقابل مردم بیشتر کرده برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان با جدیت تلاش کنید.