مدیران زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات را فراهم کنند

مدیران زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات را فراهم کنند

سرپرست فرمانداری رودسر با اشاره به برگزاری انتخابات اسفند ماه امسال و زمینه سازی برای مشارکت گسترده مردم گفت: سلامت ، امنیت ، رقابت و مشارکت در این انتخابات بسیار مهم است مشارکت مردم پای صندوق های رای برمی گردد به عملکرد ما مدیران و روسای ادارات و جلب رضایتمندی آنان است.