دولت از واردات برنج و چای در فصل برداشت جلوگیری کند

دولت از واردات برنج و چای در فصل برداشت جلوگیری کند

نماینده مردم لنگرود با تاکید بر لزوم حمایت دولت از کشاورزان و تولید کنندگان گفت: از دولت انتظار داریم برای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان از صدور مجوز واردات چای و برنج در فصل برداشت این محصولات خودداری نماید تا کشاورزان با کاهش قیمت و انباشت محصول در انبارها دچار ضرر و زیان نشوند.