اجرای  پروژه خیابان ۲۵ متری ساحلی شهر رودسر

اجرای  پروژه خیابان ۲۵ متری ساحلی شهر رودسر

شهردار رودسر از اجرای پروژه خیابان ۲۵ متری ساحلی این شهر خبر داد و گفت:اجرا و اتمام هر چه سریعتر این پروژه عمرانی که در توسعه گردشگری شهر رودسر موثر است از اولویت های مدیریت شهری است.