پیش بینی افزایش ۲۷ درصدی تولید چای خشک در کشور

پیش بینی افزایش ۲۷ درصدی تولید چای خشک در کشور

رئیس سازمان چای کشور از تولید ۱۳ هزار تن چای خشک خبر داد و گفت: پیش بینی می کنیم که امسال بیش از ۳۰ هزار تن چای خشک تولید شود که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش تولید خواهیم داشت که این احتمالاٌ تغییر خواهد کرد.