جداسازی مردم و مسئولان راهبرد اصلی دشمن است

جداسازی مردم و مسئولان راهبرد اصلی دشمن است

سرپرست جدید فرمانداری رودسر نیز با اشاره به اینکه دولت سیزدهم دولت اقدام و عمل است ، گفت:راهبرد دشمن برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلام جداسازی مردم از مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی است باید تلاش کرد با خدمات رسانی به مردم این ارتباط را تقویت کرد.