بهره برداری از ۷۱ پروژه امور توزیع برق شهرستان رودسر

بهره برداری از ۷۱ پروژه امور توزیع برق شهرستان رودسر

مدیر امور توزیع برق شهرستان رودسر با اشاره به افتتاح ۷۱ پروژه برق رسانی به مناسبت هفته دولت در این شهرستان گفت: برای اجرای این پروژه های برق رسانی بالغ بر ۲۱۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ريال در این شهرستان سرمایه گذاری شده است.