پایان رنج چشم انتظاری مادر شهید محبوب پس از ۳۳ سال

پایان رنج چشم انتظاری مادر شهید محبوب پس از ۳۳ سال

به گزارش رصدرودسر،پیکر مطهر شهید رضا صادق محبوب از شهدای تازه تفحص شده امروز بر دوش مردم رودسر از میدان سپاه تا میدان شهرداری این شهر تشیع و برای تدفین در زادگاهش روستای مردابسر بخش مرکزی رودسر بدرقه شد. شهید صادق محبوب اهل مردابسر رودسر و از رزمندگان تیپ ۱۱۶ زرهی قزوین بود که در