• تاریخ: مارس 5, 2016
  • شناسه خبر: 18548

رشته هایی که پنبه شد ؟!

بررسی فضای انتخابات یکی از مسایلی است که میتواند راهگشای خطاهای احتمالی نامزدهایی باشد که در عرضه رقابتها حضور داشتند . سیاسیون واهل قلم به فراخور نگاه خود به تحلیل صحنه انتخابات می پردازند . مطالعه این نگاهها که در غالب ...

به گزارش رصدرودسر  یحیی شعبانی چافجبری مدیر مسوول وصاحب امتیاز هفته نامه عقیق در ستون مربوط به خود با عنوان «از هر دری سخنی» شماره ۳۲۵ این جریده  به تحلیل وآسیب های صحنه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای رودسر واملش تحت عنوان «رشته هایی که پنبه شد ؟! » پرداخته است که درادامه میخوانید.
رشته هایی که پنبه شد ؟!
کاندیداهای انتخاباتی و فقر شدید مشاورین آگاه !
سرانجام پس از ماهها تلاش مخفیانه و یک هفته فعالیت تبلیغاتی نفس گیر علنی، نتایج آراء نامزدهای نهمین دوره مجلس شهرستانهای رودسر و املش مشخص شد و آقای دکتر اسدا… عباسی توانست با کسب بیشترین آراء به عنوان نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درحوزه انتخابیه این دو شهرستان انتخاب وبه مجلس راه یابد.
لذا ذکر چند نکته درباب انتخابات اخیر را لازم میدانم .
۱- بانگاهی گذرا به آراء ۲ تن از کاندیداهای برجسته دوره های اخیر، بخصوص مجلس نهم ودهم شاهد اعداد ورقم هایی هستیم که تامل بر انگیز است . به این آمارتوجه کنید :
مجلس نهم       مجلس دهم
– مهدی رهبری املشی              ۴۳۰۳۵           ۴۰۱۹۴
– دکتراسدا… عباسی               ۳۹۴۹۵           ۴۰۳۹۷
ملاحظه میگردد که پس ازگذشت ۴ سال ازبرگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شاهد نزول آراء رهبری املشی بوده ایم ودراین میان علیرغم تخریب شدید وبی رحمانه عباسی توسط عواملی که چهره شان بر کسی پوشیده نیست آراء وی سیر صعودی داشته است .
نکته  تامل برانگیز آن است که رهبری املشی علیرغم ائتلاف با ۷ نفرکه برخی از آنها فاقد صلاحیت قانونی برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد بودند نتوانست پیروزمیدان انتخابات شود بلکه  پس از ۴ سال شاهد کاهش ۲۸۴۱ رای خودبه نسبت دوره قبل بوده است !؟ درحالیکه عباسی ۹۰۲ رای بر سبد آراء خودافزوده است  ! باید تامل کرد که این فرآیند نتیجه چیست ؟
۲-استراتژی طیف اصلاح طلب با اعلام نتایج صلاحیتها؛ دچارچالش وسر درگمی شدیدی شد؛ بطوریکه  به ناگاه شاهد ائتلاف جدی اصلاح طلبان با رهبری املشی بوده ایم .اصلاح طلبانی که گمان میرفت پس ازاعلام نتایج وعدم صلاحیت تعدادی از نیروهایشان ،به دنبال تقویت طیف فکری خود، فردی چون مهندس مرتضی حسینیان را به عنوان نامزد طیف اصلاح طلبان برخواهند گزید ؛ تا به اصطلاح درمبارزات مدنی خویش بسترمناسبی را برای عرصه های انتخاباتی آینده فراهم کنند ؛ با این ائتلاف اصطلاحاً  تمام رشته های خود را پنبه کرده وتیر خلاص رابه سوی خود شلیک کردند .این اقدام آنها که درنهایت با حضور همه افراد عدم تایید صلاحیت شده طیف اصلاح طلبان درائتلاف با رهبری املش همراه بود باعث ایجاد حساسیت در مردم شده ومردم بامشاهده رفتارهای آنها درتجمع مسجدامام حسن مجتبی(ع) که متضمن برخی رفتارهای خلاف شرع همچون دست دادن با نامحرم بوده به صداقت وسلامت آنها شک کردند؛ واین تجمع که میرفت تابیانگر هیمنه اصلاح طلبان برای جذب آراء مردمی به نفع خود باشد عملاً بر ضد آنها تمام شد.چراکه نسبتی بین رهبری املشی وطیف اصلاح طلبان نمی دیدند. رهبری هیچگاه اصلاح طلب نبوده ورفتار ومنش وی نیز سنخیتی با اصلاح طلبی نداشته است .این اقدام اصلاح طلبان را صرفاً میتوان استفاده ابزاری این طیف از رهبری به منظور وصول به نتایج سیاسی مد نظرشان دانست .
۳- واما مهندس قهرمانی چهره ای بود که با رفتار سیاسی خود بیشترین ضرررا درجریان رقابتها متوجه خود کرد ! وی نامش اززمان بارش برف سنگین رشت درسال ۸۳ برسر زبانها افتاد. استانداری که با پوشیدن چکمه  برامرخدمات رسانی به مردم نظارت میکرد.
افکار عمومی بر این باور بودند که ورود قهرمانی در رقابتهای دهمین دوره انتخابات مجلس عرصه را بر همگان از جمله دو نامزد باسابقه (رهبری وعباسی) تنگ خواهد کرد ودرصورت ورود او دیگر کسی را یارای مقابله با او نیست ! پس از آن کم کم درمحافل خاص سیاسی وابستگی او به جریان انحرافی ویا اصلاح طلبان مطرح میشد. این امر سبب شد تا پس از اعلام ردصلاحیت وی امر برهمگان مشتبه شود ! که علت ردصلاحیت وی چیست ؟

فضای شک ودودلی برافکار عمومی حاکم بود بطوریکه قضاوت رابر همگان سخت می کرد، این فضا را میتوان مناسب حال مهندس دانست چرا که با مطرح شدن رد صلاحیت وی حرص جامعه نسبت به او زیاد شد . سکوت ورفتار توام با متانت سیاسی او تضمین کننده آینده خوبی درحوادث سیاسی اجتماعی برایش بود ؛ لیکن خطا استراتژیک وی در گرایش به طیف اصلاح طلب مشت های او را باز کرد، حضوردر تجمع اصلاح طلبان وسخنرانی به نفع رهبری ودست اتحاد با اصلاح طلبان او را تبدیل به مهره سوخته کرد ! پس از آن دیدیم که علیرغم حمایت او وعلی اکبری نامزد ناکام دوره های مختلف مجلس از رهبری، نه اینکه تغییری در آراء رهبری حاصل نشد بلکه رهبری در جمع آوری آراء سابق خود نیزتوفیق نداشت وبه نسبت دوره قبل شاهد ریزش ۲۸۴۱رای خود بوده است ؟!
این امر مُفهم آن است که جامعه ای که تشنه حضور قهرمانی بوده در پی رفتار سیاسی او از وی رویگردان شده است. به عبارت دیگر ورود قهرمانی وعلی اکبری وتعدادی از ردصلاحیت شدگان طیف اصلاحات نه اینکه کمکی ازبه رهبری نکرد بلکه باعث شکست رهبری در رقابتها شد .
۳- واما رهبری املشی پس ازاعلام نتیجه انتخابات طی بیانیه صادره اتهاماتی را به برخی نامزدها وارد کرد و نوشت : «به نظرم آراء مأخوذه بعضاً با خرید و فروش و تطمیع و تهدید همراه بوده»! گرچه دربیانیه صادره نامی ازکسی برده نشده است، لیکن همگان میدانند منظور ایشان چه کس یا کسانی هستند . اما توجه به این نکته را نباید از نظر دور داشت که صدور بیانیه ای اینچنینی ازنامزدی که از طرفداران طیف فکری دولت است بعید به نظر میرسید! چرا که متهم اول در ماجرا دست اندرکاران انتخابات هستند که در زمینه ایجاد امنیت انتخاباتی موفق نبوده اند وبا ضعف عملکرد خود زمینه به اصطلاح «خرید و فروش و تطمیع و تهدید» را درفضای انتخاباتی شهرستانهای رودسر واملش به وجود آورده اند . آقای رهبری ضمن ایجاد شبهه درامر برگزاری سالم انتخابات ،در فراز پایانی بیانیه نوشتند : «و اما به مردم عزیز وشریف رودسر و املش توصیه می کنم “صبر” کنید و آرامش خود را حفظ کنید و از هرگونه درگیری و تنش بپرهیزید و از طریق قانونی امور را پیگیری کنید.» بطورقطع خطاب ایشان به مردم وهمه کسانی است که در جغرافیای دو شهرستان رودسر واملش زندگی میکنند . باید پرسید مگر قراربود؛ یاهست، که کسی شلوغ کرده ومطالبات خود را از طریق غیر قانونی پیگیری کند ؟…
اما آیا همه آنچه در صحنه انتخابات دیدیم را ناشی از فقر مشاورین آگاه برای کاندیداها نمیدانید ./انتهای خبر

  • بهار - مارس 10, 2016 در 6:47 ب.ظ

    مطلب خوبی بود ولی قهرمانی سال ۸۳استاندار نبود سال ۸۶بود

  • تدبیر وامید - مارس 27, 2016 در 5:57 ق.ظ

    خندیدیم به این مطالب ..حالا چیکار شما به اصلاح طلبان دارین…حرف خودتو بزن

  • Stella - آوریل 16, 2016 در 11:52 ق.ظ

    I’m so glad that the intenret allows free info like this!

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست